Deneyimler
Ana Sayfa

Hakkımızda

Fotoğraflar

Satılık Kuşlar

Linkler 

Basında Güvercin

DeneyimlerBildiğimiz kadarıyla taklacı güvercinlerin özellikleri:

GÖK(Açık Kır): Gagası uzun,ince,siyah renkte,gözleri çakır renkte,gözbebeği çevresinde daha koyu renkte halkanın olduğu,kafanın açık renkli(gümüş),alnın geniş, kunt olduğu, kafadaki açık rengin boyuna kadar uzandığı,göğsünde morluk olmayan,sırt kısmı dediğimiz boynun alt kısmındaki bölgenin açık renkli olduğu,tüm vücut tüylerinin olabildiğince açık renkli ve parlak olduğu,kalemlerinin(şeritlerinin) düzgün ve koyu renkte olduğu,belinin temiz(beyaz) olduğu,kuyruğundaki beyaz tüylerin(akkuyruk) ortadan çevreye doğru simetrik şekilde olabildiğince fazla sayıda olduğu,akkuyruk olmayan tüylerinde en uç kısımlarının açık,hemen öncesindeki bölümün koyu olduğu,kuyruk tüylerinin enlerinin olabildiğince geniş olduğu,paçaların geriye doğru uzun bir şekilde kıvrıldığı,tırnaklarının hepsinin siyah renkte ve olabildiğince uzun olduğu bir güvercini güzel bir urfa açık gökü olarak değerlendirebiliriz.

Urfa kuşlarının en göze batan özelikleri; kafa yapılarının kunt,iri ve alınlarının geniş olması, kanatlarının kuyruğun altına uzanması, ayrıca paçalarının geriye doğru kıvrılmasıdır.Kuyruk tüylerinin sayısı birçoğunda 12`dir.13-14-15-16 ya kadar çıkması makbuldür.

Gagasının veya tırnaklarının beyaz yada bozuk renkli olması nesline sütbeyaz yada diğer güvercinlerin karıştığını, gagasının kısa olmasının neslinde kısa gagalı(musullu) denilen kuşların olduğunu, kafasındaki tüylerin koyu olmasının koyu bir nesilden geldiğini, göğsünde morluk olmasının neslinde kızıl(sarıkır,benekli sarıkır,miski)ile karıştığını,sırtının ve belinin koyu olması neslinin koyu güvercinlerden geldiğini,kanat tüylerinin arasında beyaz tüylerin bulunması(sazlı) veya kuyruktaki beyaz tüylerin arasında koyu kuyruk tüylerinin bulunması(dantelli)neslinin sütbeyazla kırıldığını,paçalarının çok kısa olması ve geriye kıvrılmaması yada öne uzayan tüylerin bulunması güvercinin diğer nesillerle kırıldığını düşündürür.Ayrıca paçalarının beklenenden uzun olması da neslinin kırıldığını gösterir.

Tabii ki bunların birçoğu göreceli anlatımlar oluyor ama zamanla daha fazla güvercin görerek tam olarak nasıl olması gerektiğini kestirebilirsiniz.

ÇAKMAKLI GÖK(Çakmaklı Gök):Diğer özellikleri açık kırlarla benzerdir. Ancak kantlarının üzerinde koyu renkli,iri ve tane tane benekleri olmalıdır.

SÜTBEYAZLAR:Beyazların kostümünde(dış görünümünde) en çok dikkati çeken perçininin(öntepe) çok düzgün olması,tüm alnı kaplaması ve ters tüyün bulunmamasıdır.Ayrıca gagasının uzun ve ince olmasına dikkat edilmelidir.Paçaları yine uzun olmalı ve geriye kıvrılmalıdır.

ARAPLAR: Renklerinin olabildiğince koyu olması, kuyruk ve kuyrukaltı tüyleri dışında herhangi bir tüyünün beyaz olmaması, çok düzgün ve alnı kaplayan bir perçinin(öntepe) olması, paçalarının geriye kıvrık ve yeterli uzunlukta olması, tırnaklarının hepsinin siyah ve uzun olması beklenen özelikleridir.Gagaları uzun ve ince olmalıdır, ancak rengi ile ilgili belirgin bir fikir yok:`Beyaz olmalı,Siyah olmalı,Beyaz olmalı ancak üst gagasının uç kısmında koyu bir kısmı olmalı` diyenler var.Akkuyruk olmaları arapların değerini arttırıyor.

Arapların ve beyazların perçinli olanları daha çok beğeniliyor.Ancak düz yada tepeli olanları da yetiştiriliyor.

KALEMLİ SARIKIR(Kızıl):Gagası uzun,beyaz renkli,boyuna kadar uzanacak şekilde kafası açık renkli(gümüşkafa), göğsü sarı renkli(kınalı,yaldızlı),rengi olabildiğince açık,kalemleri(şeritleri) kahverenginin en koyu tonunda ve düzgün,sırtı ve beli temiz(beyaz), kuyruğunda simetrik ve olabildiğince fazla sayıda akkuyruk olan, paçaları uzun ve geriye kıvrımlı, tırnakları uzun ve açık renkli olan bir güvercin güzel bir kalemli sarıkır olarak değerlendirilebilir.

BENEKLİ SARIKIR:Kalemli sarıkırdan farklı olarak kanatlarının üzerinde koyu kahverengi,büyük ve tane tane benekleri olması makbuldür.

LİMON:Gagası uzun, açık renkli, gözleri çakır(%90ının sarıdır, fazla tutulmaz) kafası açık, parlak renkli(gümüşkafa), rengi olabildiğince açık, kalemleri(şeritleri) silik, paçaları geriye kıvrımlı ve yeterli uzunlukta, tırnakları açık renkli, uç kanat tüyleri ve kuyruğu olabildiğince açık renkli(akkanat akkuyruk), kuyrukaltında kuyruk kökünden kuyruk tüylerinin ortasına kadar uzanan koyuluğun olması ve kuyruk ortasında bu koyuluğun çizgi halinde kesilmesi aranan özeliklerdir.Ayrıca düzgün bir perçin(öntepe) olması kıymetini arttırır.

HUMEY(Şeritsiz):Aslen israil kökenli oldukları söylenir.Ülkemizdeki sarıkırlara(kızıl) benzerlik göstermelerine rağmen kalemlerinin(şeritlerinin) olmaması, tüm kafayı saran sarılığın(kına,yaldız) olması,kanat kuyruk uçlarının koyu olması ve kendilerine has vücut yapıları ile sarıkırlardan ayrılır. Oyun performansları oldukça iyidir.Neslinde perçin(öntepe) özelliği bulunmamasına rağmen ülkemizde kırma ve seçici üretimle perçinli(öntepe)humeyler üretilmeye çalışılmaktadır.

Biz taklacılar hakkında bildiklerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık.Yanlış olduğunu düşündüğünüz yada eklemek istediğiniz bilgiler olursa e-maillerinizi bekleriz.

Hazıırlayan: Gültekin CAN